Menu

Podstawowe techniki – legato

8 grudnia 2017 - Techniki gry na gitarze

Jest to dość popularna technika artykulacji lewej ręki. Polega ona na wydobywaniu kilku dźwięków granych na tej samej strunie przy tylko jednym uderzeniu struny tworząc efekt ciągłości dźwięku. Są dwa rodzaje tej techniki: w dół i w górę różniące się wykonaniem. Legato w dół dotyczy dźwięków zstępujących – pierwszy dźwięk grany jest normalnie, a kolejny dźwięk wydobywany jest poprzez szarpnięcie struny podczas zdejmowania palca z progu przez tenże palec. Legato w górę dotyczy dźwięków wstępujących – pierwszy dźwięk grany jest normalnie, a następny dźwięk wydobywany jest poprzez silne postawienie palca w odpowiedniej pozycji. Istnieje też możliwość zagrania legato na sąsiadujących strunach zstępująco, tj. przy zmianie struny nie uderzamy struny tylko silnie stawiamy palec we właściwej pozycji (podobnie do legata w górę).
Notacja tej techniki jest następująca: